Home Home
Hrvatski izbor ljepote s najviše Svjetskih titula!
  


Kraljice
Tina Katanić
Zorica Pupovac
Iva Radić
Tamara Roglić
Antea Kodžoman
Ivona Andrijašević
Mirela Nazor
Valentina Čaplinskij
Ivana Vujina
Mateja Harapin
Ivona Bajde
Sandra Vugrinec
Marina Šinkić
O nama
Tisak
Moda Rikarda Gumzeja

Queen
Tina Katanic
Zorica Pupovac
Iva Radic
Tamara Roglic
Antea Kodzoman
Ivona Andrijasevic
Mirela Nazor
Valentina Caplinskij
Ivana Vujina
Mateja Harapin
Ivona Bajde
Sandra Vugrinec
Marina Sinkic
About us
Press
Rikard Gumzej's Fashion

Kruna (Crown)
link
 

Kraljice Svijeta 2006.
Tina Katanić (2. s lijeva) 2.Princeza Svijeta Mannheim 2006.
Kraljice Svijeta 1998.
Daniela Mihalić (Gračan) (u sredini) - Kraljica Svijeta 1990.
Kraljice Svijeta 1998.
Mirela Nazor (Mikulandra) (u sredini) - Kraljica Europe 1998.
Kraljice Svijeta 2004.
Zorica Pupovac (lijevo) 2. Princeza Svijeta München 2004.
Iva Radić
Iva Radić (3. s lijeva) 4. na Svijetu 1995.
4. na Svijetu 1999.
Antea Kodžoman (desno) 4. na Svijetu 1999.
Kraljice Svijeta 1998.
Ivona Andrijašević (1. s lijeva) 5. na svijetu, Bonn 1998.
Kraljica Hrvatske 2006.
Rikard Gumzej, Ivona Bajde i Tina Katanić nakon završnice Kraljice 2006.
 

Copyright by Josip Rikard Gumzej
Modni Kreator, dipl. iur.
Predsjednik Izbora
Vlasnik izbora
Kraljice Hrvatske.

www.kraljica-hrvatske.com
Kontakt FAX: 01/4834-055